Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Wydział Pedagogiczny

Wydział Prawa i Administracji

Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych

Kontakt

Dział Kształcenia
Sekcja Rekrutacji i Toku Studiów
mgr Anna Dudzińska
tel. +48 17 872 11 48
fax. 17 872 10 25
e-mail: adudzinska@ur.edu.pl