Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Lp. Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Kolegium  
Logopedia TRWA REKRUTACJA
4 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Neurologopedia 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Historia TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Menedżer w samorządzie terytorialnym 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wiedza o społeczeństwie TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Grafika komputerowa TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Matematyka TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Negocjacje i mediacje TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Certyfikowany Coach TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Nauczanie języka polskiego jako obcego 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nauczanie informatyki w szkole TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Specjalista ds. rachunkowości TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Administracja publiczna TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Audyt wewnętrzny TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Medycznych
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa TRWA REKRUTACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wychowanie fizyczne TRWA REKRUTACJA
3 semestry Kolegium Nauk Medycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl