Oferta edukacyjna studiów podyplomowych

Lp. Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Kolegium  
Logopedia 4 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Neurologopedia 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Historia TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Menedżer w samorządzie terytorialnym 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wiedza o społeczeństwie TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Grafika komputerowa ROZPOCZYNAMY 27 LUTEGO!
2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Matematyka TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Negocjacje i mediacje TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo i ochrona informacji 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Certyfikowany Coach TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Nauczanie języka polskiego jako obcego 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Nauczanie informatyki w szkole TRWA REKRTUACJA
3 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Specjalista ds. rachunkowości TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Administracja publiczna TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Choreograficzne studia podyplomowe dla Polonii- taniec polski 2 semestry Kolegium Nauk Humanistycznych
Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Audyt wewnętrzny 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami 2 semestry Kolegium Nauk Przyrodniczych
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

TRWA REKRTUACJA

2 semestry Kolegium Nauk Medycznych
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej TRWA REKRTUACJA
2 semestry Kolegium Nauk Społecznych
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa 2 semestry Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

al. mjr. W. Kopisto 2a
35-315 Rzeszów
bud. A2, I piętro, pokój nr 102

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl