Bezpłatne webinarium: Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

Kolegium Nauk Medycznych, Dział Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej serdecznie zapraszają na bezpłatny webinar „Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych”. Spotkanie poświęcone jest istotnym zagadnieniom z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych. Poruszona zostanie również kwestia studiów podyplomowych na ww. kierunku studiów oraz korzyści z podjęcia kształcenia.

Webinarium skierowane jest w główniej mierze do osób pracujących w podmiotach leczniczych, szpitalach i jednostkach służby zdrowia ale także do osób chcących podjąć pracę w tego rodzaju placówkach.


Termin: 22.06.2021r. godzina 9:00

Czas trwania spotkania online ok. 2 godziny.

Webinarum jest bezpłatne. Konieczna jest elektroniczna rejestracja

 

Dla uczestników spotkania, którzy zapiszą się na nasze studia, PIKW przewidział specjalną zniżkę do udziału w Międzynarodowym Kongresie Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw, o czym poinformuje PIKW podczas wydarzenia.

W trakcie trwania webinarium będzie możliwość zadawania pytań, na które będziemy odpowiadać zarówno na bieżąco, jak i na koniec sesji szkoleniowej.

 

Sylwetki trenerów


Piotr Błaszczeć

Zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Od kilku lat współpracuje z jednostką certyfikacyjną CIS - Certification Security Services Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję CSO (Chief Security Officer) w jednej z agencji rządowych, a wcześniej w sektorze bankowym. Obecnie odpowiada za bezpieczeństwo informacji w grupie kapitałowej będącej jednym z największych graczy rynku e-commerce a także w ramach outsourcingu funkcji Inspektora ochrony danych nadzoruje bezpieczeństwo Spółek funkcjonujących w obszarze finansów i płatności mobilnej oraz służby zdrowia. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci (Certified Information Systems Security Officer), audytor wiodący ISO 27001,ISO 20000, ISO 22301, EN 50600.

Dariusz Kozłowski

Prawnik. W latach 1994 – 2010 pełnił służbę w policyjnych pionach do walki z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną, zaś w latach 2010 – 2017 w służbach specjalnych. Kierował zespołami operacyjno-śledczymi, komórkami i jednostkami organizacyjnymi tych formacji. Specjalizował się w zwalczaniu zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się fałszowaniem i praniem pieniędzy, oszustwami bankowymi i ubezpieczeniowymi oraz innymi nadużyciami w obrocie gospodarczym. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu rządowych programów przeciwdziałania nadużyciom oraz systemów bezpieczeństwa w administracji publicznej. Od 2017 roku zajmuje się doradztwem w obszarze bezpieczeństwa biznesu i podmiotów publicznych, a także wdrażaniem w praktyce mechanizmów i procedur ochrony danych osobowych, przeciwdziałania oszustwom, korupcji i innych nadużyć. Jest wykładowcą akademickim i szkoleniowcem oraz autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu bezpieczeństwa.

 

Jacek Kamosiński

Dyrektor Operacyjny w X-KOM. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa fizycznego oraz elektronicznych technik wykorzystywanych do wsparcia współczesnych firm. Menadżer wysokiego szczebla z 20 letnim doświadczeniem zawodowym w branżach: telekomunikacyjnej, handlowej, produkcyjnej oraz usług ochrony.
Projektant i audytor systemów telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli czasu pracy. Konsultant współczesnych rozwiązań opartych na technologii RFID oraz wykorzystujących inteligentne systemy zarządzania obiektami, szkoleniowiec BHP dla osób kierujących pracownikami. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, przygotowanie do kierowania działalnością gospodarczą związaną z wytwarzanie i obrotem bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Harmonogram wydarzenia9.00-9.20 Rozpoczęcie webinarium i przywitanie uczestników przez władze Uczelni, zarząd PIKW oraz kierownika studiów podyplomowych i koordynatora merytorycznego i organizacyjnego studiów ze strony PIKW, informacja o studiach

9:20 - 9:30 Najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczeń fizycznych i środowiskowych w podmiotach leczniczych - Jacek Kamosiński - Dyrektor Operacyjny w firmie X-KOM

9.30 - 10.30 - Najlepsze praktyki i największe pułapki oraz problemy w zakresie ochrony danych w podmiotach leczniczych - opiekun merytoryczny studiów mgr inż. Piotr Błaszczeć

10.30 - 11.00 - Podstawowe zasady funkcjonowania IOD w służbie zdrowia - mgr Dariusz Kozłowski, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i wykładowca PIKW

 

>>ZAREJESTRUJ SIĘ<<

Termin rejestracji upływa 21.06.2021 r. o godz. 14.00.

Na adres mailowy wpisany w systemie, prześlemy link do spotkania na godzinę przed jego ropoczęciem, tj. ok. 8.00. 

Spotkanie będzie prowadzone na platformie MS Teams. W przypadku braku dedykowanej aplikacji, sugerujemy skorzystanie z przeglądarki EDGE.

 

W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt:

Oskar Kaczorowski

tel. 17 872 11 14

okaczorowski@ur.edu.pl

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl