W kwietniu rozpoczynamy nabór na studia podyplomowe

Jeszcze w kwietniu rozpocznie się  nabór na studia podyplomowe w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Uniwersytet Rzeszowski rozpocznie rekrutację na studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej. Pierwsze zjazdy zaplanowano na miesiące październik i listopad.

Programy studiów podyplomowych opracowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim oferują najnowszą wiedzę praktyczną i teoretyczną. Dostosowane są do aktualnych wymogów rynku pracy. Dzięki zaangażowaniu kadry akademickiej UR jak i specjalistów z wielu firm i instytucji, każdy program to doskonałe połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną programy studiów zostały dostosowane do kształcenia na odległość. Każdy z naszych słuchaczy uczestniczy w zajęciach online prowadzonych synchronicznie, czyli w czasie rzeczywistym. Ma możliwość pełnego udziału w zajęciach, wykorzystane technologie pozwalają na zadawanie pytań, dyskusje wśród uczestników, prowadzenie zajęć warsztatowych, itp.  Zjazdy odbywają się najczęściej w weekendy raz na dwa tygodnie.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie Rzeszowskim

  • 0 zł opłaty rekrutacyjnej
  • Możliwość rozbicia czesnego na raty bez dodatkowych kosztów
  • Wybrane programy studiów objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej
  • Programy studiów dostosowane do zapotrzebowania rynku
  • Ukończenie studiów podyplomowych poświadczane jest świadectwem wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski
  • Wykwalifikowana kadra składająca się z nauczycieli akademickich i specjalistów z przedmiotowej branży
  • Zajęcia odbywające się na weekendach

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

al. mjr. W. Kopisto 2a
35-315 Rzeszów
bud. A2, I piętro, pokój nr 102

tel.:  17 872 11 48
e-mail: studiapodyplomowe@ur.edu.pl